Fujibiji School #40

Đây là tập Fujibiji mà các thành viên biểu lộ cảm xúc phong phú nhất www
Lần này cả nhóm cùng chơi game Truyền ngôn – Truyền hình ảnh

Luật chơi:
Round 1: Người trước truyền nội dung cần truyền đạt cho người tiếp theo, không nghe thấy gì vì bịt tai nghe.
Round 2: Người trước vẽ lại bức hình mình đã nhìn thấy cho người tiếp theo.

Continue reading

Advertisements